Ủy ban nhân dân
  • Nguyễn Văn Thế

    Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0976151789

  • Trương Văn Chỉ

    Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0916240266