Tư pháp – hộ tịch
  • Phạm Quốc Trường

    Chức vụ:Công chức tư pháp

    SĐT: 0974391652

  • Phạm Văn Tuấn

    Chức vụ:Tư pháp Công chứng- chứng thực

    SĐT: 0932337559