Công an xã
 • Bùi Công Định

  Chức vụ:Trưởng công an xã

  SĐT: 0974802279

 • Đinh Minh Vượng

  Chức vụ:Phó Trưởng CA

  SĐT: 0982595288

 • Bùi Xuân Quang

  Chức vụ:TT Công an xã

  SĐT: 0797646811