Thôn Trung Đồng
  • Trần Văn Hiếu

    Chức vụ:Trưởng thôn Trung Đồng

    SĐT: 0964723603

  • Cao Văn Cường

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Trung Đồng

    SĐT: 0971107299