Đảng ủy
  • Đinh Quang Hưng

    Chức vụ:Bí thư Đảng ủy

    SĐT: 0985573690

  • Nguyễn Văn Hòa

    Chức vụ:Phó Bí thư -TT Đảng ủy xã

    SĐT: 0976568162