Thôn Độc Lập
  • Lê Văn Trường

    Chức vụ:Trưởng thôn Độc Lập

    SĐT: 0986249577

  • Nguyễn Thị Vân

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Độc Lập

    SĐT: 0931575299