Quốc phòng - An ninh
26/11/2020
Quy chế Phối hợp giữa Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Đồn biên phòng Cửa Lân, Phòng NN&PTNT Huyện trong thực hiện Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ
22/09/2020
Quyết định về việc Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng tham gia kháng chiến và làm nhiệm vụ quốc tế năm 2020
22/09/2020
Kiện toàn chức danh Phó chỉ huy trưởng, thôn đội trưởng thuộc BCH Quân sự các xã, thị trấn