Cho Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Tiến Dũng thuê đất để xây dựng Trường Mầm non chất lượng cao tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình
Ngày 23/11/2020

Cho Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Tiến Dũng thuê đất để xây dựng Trường Mầm non chất lượng cao tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình

Tập tin đính kèm

Tin tức khác