STT Tiêu đề Người hỏi Ngày hỏi
1 Khám tuyển nghĩa vụ quân sự Đỗ Văn Sơn 30/11/2023
2 Xây dựng nhà văn hóa thôn Nguyễn Văn Hùng 30/11/2023
3 Học thêm Trương Thị Huê 30/11/2023