Hội nghị Đảng ủy
Ngày 01/12/2023

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023 Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Trung, triển khai hội nghị họp Ban chấp hành Đảng bộ để đánh giá thực hiện nghị quyết tháng 11 và triển khai ra nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ tháng 12

Chủ trì hội nghị đồng chí Đinh Quang Hưng Bí thứ Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã

Media/219_NamTrung/FolderFunc/202312/Images/z4932038854532-5613c26099ca4e8d694e2b5786c2307b-20231201101155-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202312/Images/z4932038849964-fd19a5e5a4e013f2e893f90f315ad645-20231201101155-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202312/Images/z4932038843553-f196f1503a0ea1023c4c0038ba49e895-20231201101155-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202312/Images/z4932038804975-1f4f52567700d92c92c51b9a058bb26f-20231201101156-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202312/Images/z4932038804128-7a701382ddb7768af28279565ef8e835-20231201101155-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202312/Images/z4932038803107-d217ac565ebd2a5dc1401fdc7f70595a-20231201101156-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202312/Images/z4932038801828-330eb07e2b4b9c73d87df9ea425b5174-20231201101155-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202312/Images/z4932038789569-b310317bfa6b6f4cf1e7035cc2fbf19f-20231201101155-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 634
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác