Hướng dẫn số 2652/HD-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2020
Ngày 26/11/2020

Hướng dẫn một số nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ


Tổng lượt xem bài viết là: 1365
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 11 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác