Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024
Ngày 24/11/2023

Thực hiện kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện Tiền Hải. Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 07/11/2023 của UBND xã Nam Trung về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. 

Sáng ngày 23/11/2023 tại UBND xã Nam Trung, HĐNVQS xã Nam Trung tổ chức khám sơ tuyển cho nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự

Media/219_NamTrung/FolderFunc/202311/Images/5-20231124082825-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202311/Images/4-20231124082824-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202311/Images/3-20231124082824-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202311/Images/2-20231124082825-e.jpg
Media/219_NamTrung/FolderFunc/202311/Images/1-20231124082825-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 660
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác