Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020
Ngày 26/11/2020

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức


Tổng lượt xem bài viết là: 1116
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 15 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác